Home>>Tepelné čerpadlá

Tepelné čerpadlá

Už je dávno preč doba ľahkomyseľného plytvania fosílnymi palivami a drancovania prírody. Moderné stavebníctvo ktoré sa riadi doporučeniami energetickej politiky európskej únie sa nezaobíde bez zariadení ako sú tepelné čerpadlá. Tepelné čerpadlá väčšine ľudom už netreba predstavovať, na našom trhu sú už cca 20 rokov, čo je dostatočná doba na spropagovanie ich prevádzkových výhod. Za tých posledných 20 rokov sa rozšírili natoľko že každý výrobca vykurovacej techniky chce mať vo svojom výrobnom programe nejaké tepelné čerpadlo. To spôsobilo rozmach dizajnov, príslušenstva a spôsobov lákania pre ten či iný výrobok. Môžeme rozhodne dodať že nieje výrobok ako výrobok a hlavne že jedna značka sa nehodí do každej domácnosti a pre každého zákazníka. Naša firma je síce na trhu krátko ale v obore už máme cca 10 rokov praxe ako zamestnanci firiem ktoré sa touto problematikou zaoberali. Úspešne sme navrhli a namontovali vykurovacie systémy rôznych značiek a tak isto ich aj spravovali. Máme teda skúsenosti na to by sme odporučili pre vás to správe riešenie a aplikovali ho. Tým sa dostávame k záveru že vybrať systém sa nedá od stola s projektom ale je potrebný priamy kontakt s vami a zistenie čo potrebujete.

Pri návrhu je potrebné vychádzať z geografickej polohy vykurovaného objektu a určenia vhodného zdroja tepelnej energie. V súvislosti s tým si treba uvedomiť, že príroda nám poskytuje obrovské množstvo tepelnej energie uloženej vo vzduchu, vode alebo zemi ktorá sa dá čerpať bez toho by jej to ubližovalo.

V oblastiach s dostatočne výdatnými zdrojmi spodnej vody je vhodné použiť tepelné čerpadlo voda-voda, ktoré má vysokú efektívnosť po celý rok. Voda ako primárny zdroj energie by mala mať celoročne ustálenú výdatnosť a teplotu. Požiadavky na parametre podzemnej vody sa s výkonom tepelného čerpadla menia. Tepelné čerpadlo s vyšším výkonom potrebuje vyššiu výdatnosť primárneho zdroja.

Tepelné čerpadlá využívajúce teplo v zemi sú vhodné pre oblasti kde sa nedajú použiť iné typy. Ich investičná náročnosť vzhľadom na zriaďovacie náklady zemného kolektoru je však vyššia ako pri ostatných tepelných čerpadlách.

V porovnaní cena – výkon vzhľadom na univerzálnosť použitia v našich geografických a klimatických podmienkach je aplikácia tepelného čerpadla vzduch-voda ideálnym riešením. Tepelné čerpadlo získavajúce energiu zo vzduchu má relatívne najmenšiu náročnosť na investície a potrebné stavebné úpravy. Toto tepelné čerpadlo je schopné vykurovať a chladiť dom prakticky po celý rok. Treba dodať, že účinnosť zariadenia sa mení v závislosti na vonkajšej teplote. Konštruované je však tak, aby pracovalo v teplotnom rozmedzí typickom pre naše klimatické podmienky, teda –20 až + 40°C. Pre preklenutie krajných hodnôt uvedených teplôt je potrebné počítať aj s náhradným zdrojom tepla /tzv. bivalenciou/. V súčasných moderných novostavbách je zaužívaný systém niekoľkých nezávislých zdrojov na výrobu tepla. Príklad bivalencie - zapojenie dvoch zdrojov tepla kde je inštalované tepelné čerpadlo a elektrokotol, prípadne plynový kotol. Príklad trivalencie je zapojenie troch zdrojov tepla solárny kolektor, tepelné čerpadlo a kotol.

Posledným a najnovším typom zariadení sú plynové tepelné čerpadlá. Tieto pracujú z dvoma systémami pohonu kompresoru chladiaceho média. Prvým pohonom je motor spaľujúci zemný plyn ako v automobiloch. Výhoda je použitie chladivového systému zhodného z ostatnými tepelnými čerpadlami. Nevýhoda je hlučnosť a komplikovanejšia prevádzka spaľovacieho motora. Druhým je absrorpčný cyklus. Tu sa používa plynový kotlík pre zohrievanie desorbéru ktorý je začiatkom absorpčného cyklu. Tento systém využíva ako chladivo čpavok a ako hnacie médium destilovanú vodu.

Na svete sa využívajú podľa potreby všetky spomenuté aplikácie tepelných čerpadiel, i keď ich investičná náročnosť je rôzna.

Tip pre novostavbu

Najvýhodnejšie je voliť veľkoplošné nízkoteplotné vykurovacie sústavy, ako je podlahové alebo stenové vykurovanie, ktoré má tú výhodu, že pre vykurovanie postačuje teplota vody 35 °C (max. výstupná teplota tepelného čerpadla je štandardne 55 °C). Tým sa zvýši celkový koe?cient účinnosti tepelného čerpadla a zlepší sa podstatne celková ekonomika prevádzky.

Tip pre rekonštrukciu

Tepelné čerpadlo je možné úspešne použiť ako nový zdroj vykurovania aj v prípade rekonštrukcie vykurovacieho systému. Niekedy je potrebné zväčšiť plochu vykurovacích telies alebo zatepliť dom.