Home>>Vykurovanie

Vykurovanie

Tepelná pohoda
Stav tepelnej pohody vyjadrujeme šiestimi faktormi, z čoho štyri z nich charakterizujú stav prostredia (teplotu vnútorného vzduchu, rýchlosť prúdenia vnútorného vzduchu, relatívnu vlhkosť vnútorného vzduchu a účinnú teplotu okolitých plôch) a dva stav človeka (tepelný odpor oblečenia a činnosť človeka). Teplota vzduchu sa má pohybovať v rozmedzí 18 až 22 °C.
Konštrukčné vyhotovenie sálavých vykurovacích plôch býva rôznorodé.

Teplotný režim
Za ideálne sa považuje vykurovanie s takým vertikálnym rozložením teplôt, kde v oblasti hlavy stojaceho človeka je teplota vzduchu cca 2-3 °C nižšia ako pri nohách. Pri horizontálnom rozložení teplôt by mala mať teplota vo všetkých rovinách rovnakú hodnotu. K uvedenému príkladu sa najväčšmi približuje vodný podlahový systém vykurovania.

Telesá a Fan-Coil

Sálavé telesá ľudovo radiátory sú výhrevné telesá v ktorých prúdi vykurovacia kvapalina a ich pomocou odovzdáva teplo okolitému vzduchu. Môžu mať rôzne tvary od všetkým známych liatinových telies cez modernejšie plechové až po unikátne dizajnové telesá. Všetky však pracujú na rovnakom princípe, vyžarovať teplo pomocou samovoľného pohybu vzduchu okolo telesa. Tento princíp má však svoje obmedzenia, čím je teplota vzduchu bližšie teplote vykurovacieho média, teleso vyžaruje menej energie. Radiátor je potrebné „kŕmiť“ vyššou teplotou alebo patrične zväčšiť jeho rozmer. Hodí sa skôr pre vysokoteplotné tepelné čerpadlá alebo kotle.
Osobitnou podobou takéhoto ohrevu sú telesá do kúpelní. Tieto telesá nemajú ani tak funkciu ohrevu miestnosti ale skôr sušiča na uteráky. V tomto prípade nemusí byť až tak teplý, stačí ak bude cca 5°C teplejší ako okolitý vzduch.

Ventilátorovo-konvektorový systém Fan-Coil, je kompaktné riešenie pre vykurovanie aj chladenie priestorov budov. Navrhuje sa do viacizbových domov alebo bytov na základe tepelných ziskov miestností. Systém je založený na nútenom obehu vzduchu, ventilátorom cez vnútorný výmenník tepla. Preto môže využívať naplno možnosti tepelného čerpadla, zimné vykurovanie a letné chladenie. Konvektory fan-coil môžu byť v nástennom, či podstropnom vyhotovení. Tiež sa dajú umiestniť do podlahy alebo parapety. Tento systém sa často montuje v spolupráci s podlahovým vykurovaním, ako doplnok pre letné chladenie. Keďže podlahové vykurovanie nechladí komfortne. Problém pri chladení miestností je v orosovaní sa chladiacej jednotky, preto jednotka fan-coil má zabudovanú vaničku pre zber kondenzátu a je nutné ho odvádzať do odpadového potrubia. Takéto riešenie zabezpečuje komfortné chladenie a odvlhčovanie miestnosti, navyše nie je potrebné montovať ďalšie chladiace zariadenia, ako je napr. nástenná klimatizácia. Zapojením tepelného čerpadla k takto navrhnutej vykurovaco chladiacej sústave sa výrazne zvýši jeho návratnosť z hľadiska jeho využívania aj v letnej sezóne.

Podlahové a stenové vykurovanie

Podlahové a stenové vykurovanie je nízko teplotný (sálavý) vykurovací systém , ktorý sa považuje za najprogresívnejší a najrozšírenejší spôsob zabezpečenia tepelnej pohody obytného priestoru. Energeticky úsporné nízko teplotné, sálavé vykurovanie je vhodné najmä v kombinácii s tepelnými čerpadlami.

Podlahové vykurovanie je vhodné do miestností s akýmkoľvek spôsobom využitia. Spočíva v systéme špeciálnych hadíc nachádzajúcich sa v podlahe, najčastejšie zaliate v betónovej vrstve. Hrúbka betónovej vrstvy je pri štandardnom prevedení 6,5 cm, pri anhydritovom liatom potere je to 3,5 cm. Touto sústavou hadíc preteká vykurovacia voda, ktorá cez stenu hadice odovzdáva teplo okolitému podlahovému poteru. Takto vzniká veľkoplošné vykurovacie teleso, ktoré má vďaka svojej hrúbke dobré akumulačné vlastnosti a samoregulačnú schopnosť. Kvôli lepšiemu vykurovaciemu faktoru s napojením na tepelné čerpadlo, je veľmi dôležité správne navrhnúť hustotu pokládky hadíc podlahového vykurovania. V prípade nesprávnej hustoty môže nastávať prekurovanie alebo nedokurovanie miestností. Ďalšie úskalia sú potom v nerovnomernej dĺžke hadíc celej sústavy, kde pri prevádzke vznikajú nerovnomernosti prietoku vyhrievacej kvapaliny. Následkom toho je nerovnomerná teplota v rôznych častiach vykurovaného objektu. Pre tieto prípady je nevyhnutné aby vykurovací systém navrhovali a realizovali odborní pracovníci, najlepšie dodávatelia vykurovacieho generátora. Správnym návrhom, kvalitnou realizáciou, vhodnou reguláciou a správnym výberom materiálov konečnej podlahovej krytiny, je možné dosiahnuť približne 20 - 25% úsporu energie. S reálnymi úsporami oproti klasickému vykurovaniu sa stáva podlahové vykurovanie progresívnym vykurovaním s reálnou cenovou návratnosťou.

Aktívne jadro je osobitným druhom veľkoplošného sálavého vykurovania. Spočíva v zaliatí teplovodných vykurovacích hadíc, do stropnej betónovej dosky. Takto vzniknuté aktívne teleso dokáže aj vykurovať, aj chladiť, podľa potreby. Takýto systém je dostatočne veľký na to aby mal určitú samoregulačnú schopnosť, a teda nepotrebuje ani stráženie rosného bodu. Vykurovanie týmto systémom má svoje obmedzenia. Keďže teplo stúpa nahor je potrebné tepelnej pohode miestnosti dopomôcť prídavným vyhrievacím telesom ( podlahové vykurovanie alebo fan_coil), aby sa vzduch v miestnosti dal do pohybu.
Pre takýto systém zabezpečenia tepelnej pohody je najvhodnejší zdroj energie, tepelné čerpadlo s povolenou reverznou prevádzkou.

Realizácie