Home>>Príprava teplej úžitkovej vody

Príprava teplej úžitkovej vody

Pre prípravu teplej vody vieme navrhnúť tri riešenia

Prvým riešením je príprava vody pomocou tepelného čerpadla.

Prvým riešením je príprava pomocou tepelného čerpadla. Ak je tepelné čerpadlo inštalované ako primárny zdroj tepla nie je nič jednoduchšie ako do sústavy pripojiť zásobník s trubkovým výmenníkom tepla. Vykurovacia voda prúdi cez trubku v zásobníku a od nej sa ohrieva pitná voda ktorá, sa takto ohriata distribuuje do rozvodu teplej vody. Takýto systém dokáže pokryť celoročnú potrebu teplej vody v domácnosti. Veľkosť zásobníka sa určí podľa požiadaviek zákazníka.

Pre inštalácie s iným zdrojom vykurovania, vieme navrhnúť a nainštalovať kompaktný zásobník s integrovaným tepelným čerpadlom. Táto zostava vyžaduje len málo miesta naviac, oproti predchádzajúcemu riešeniu ohrevu teplej vody. Spotrebuje však len 1/3 nákladov na elektrickú energiu v porovnaní s vykurovaním elektrickou výhrevnou vložkou (el. špirálou).

Druhým riešením je ohrev vody pomocou solárneho teplovodného kolektoru.

Druhým riešením je ohrev pomocou solárneho, teplovodného kolektoru. Môže byť tvorený trubicami alebo panelmi. Toto je momentálne najrozšírenejší spôsob ekologickej výroby teplej vody. Tento zdroj je vhodný do prostredia s veľkou slnečnou emisiou a vysokými vonkajšími teplotami v zimnom období. V letnom období však je vhodné popri teplej vode vyhrievať aj napríklad bazén. Tento systém totiž produkuje prebytky tepla. Tieto prebytky je potom potrebné vhodným spôsobom využiť aby nedochádzalo k vyvretiu solárneho média.

Osobitným princípom je DRAIN BACK systém. Tu je okruh solárneho kolektoru otvorený-beztlakový. Keď je požiadavka na výrobu teplej vody, spustí sa obehové čerpadlo solárneho okruhu. Solárna kvapalina naplní kolektor a začne proces odovzdávania tepla. Keď je požiadavka na teplo splnená, všetka solárna kvapalina sa vráti do pomocnej nádrže samospádom a teda nemôže dôjsť k vyvretiu.

Oba doteraz navrhované spôsoby prípravy teplej vody je vhodné doplniť elektrickou výhrevnou vložkou. Táto zabezpečí ohrev aj pri prerušení činnosti hlavného zdroja (tepelné čerpadlo alebo solárny kolektor).

Tretím spôsobom je vyhrievanie vody pomocou elektrickej výhrevnej vložky

Tretím spôsobom je vyhrievanie vody pomocou elektrickej výhrevnej vložky. Pre jej napájanie však volíme fotovoltaické solárne panely. Tento spôsob je v súčasnosti menej používaný, no vďaka napredovaniu technológií a čoraz väčšej finančnej dostupnosti si nachádza cestu k pokrokovo zmýšľajúcim domácnostiam.

Jeho výhodou oproti teplovodnému solárnemu vykurovaniu je lacnejší zásobník ktorý nemusí obsahovať trubkový výmenník. Jeho ovládanie je naozaj jednoduché, keďže nehrozí prehriatie solárneho média ani v prípade že nie je odber teplej vody pri dlhodobom horúcom období.

Realizácie ohrevu vody