Home>>Rekuperácia a Vetranie

Rekuperácia a Vetranie

Vzduchotechnikou sa nazýva odvetvie ktoré sa stará o výmenu vzduchu v objekte. Môžeme ju rozdeliť do troch skupín. Jednoduché vetranie, vetranie s rekuperáciou a odvlhčovanie.

Najjednoduchšou formou núteného vetrania je stenový alebo potrubný ventilátor. Používa sa najmä na odsávanie pachov z kúpelní, WC alebo fajčiarní. Takýto systém je lacný, jednoduchý ale nákladný na prevádzku lebo do miestnosti je nasávaný neupravený vzduch zvonku. Teda ak miestnosť vykurujeme alebo chladíme tak odsávame aj vykúrený alebo vychladený vzduch a tým sa neúmerne zvyšujú náklady na tepelnú pohodu.

Nedostatok predchádzajúcej metódy zmierňuje použitie rekuperátora. Rekuperátor je zariadenie na spätné získavanie tepla a teda dokáže odvádzanému vzduchu odobrať alebo naopak odovzdať teplo, tým pádom ohriať alebo ochladiť vstupný čerstvý vzduch. Výmena tepla nie je samozrejme stopercentná ale väčšia časť energie sa vráti naspäť do objektu. Koľko percent vám rekuperátor vráti je určené jeho rozmerom, konštrukciou a prietokom vzduchu cez zariadenie.
Poznáme viac konštrukcií rekuperátorov, krížové, rotačné alebo segmentové ktoré však musia pracovať v pároch.
Každý typ má svoje výhody aj nevýhody. Vhodnosť použitia konkrétneho typu vieme určiť po individuálnom stretnutí a návrh celého zariadenia pripravíme podľa vašich požiadaviek na funkciu zariadenia.

Samostatnou úpravou vzduchu je odvlhčovanie. Používa sa najmä v bazénoch a sušiarňach ale do celkovej pohody budovy patrí tiež. Zariadenia, odvlhčovače, pracujú na princípe kondenzácie vzdušnej vlhkosti na chladnejšom telese. Sú to teda chladiace okruhy ktoré nútia okolitý vzduch prejsť najskôr cez chladný výmenník tam mu odoberú vlhkosť čím ho aj ochladia. Neskôr vzduch putuje cez teplý výmenník kde sa mu odovzdá odobraté teplo. Skoncentrovaná vlhkosť je odvádzaná do zbernej nádoby alebo odpadového potrubia.

Vzduchotechnické jednotky sú kombináciou niektorých alebo aj všetkých metód popisovaných úprav vzduchu. Kombinujú sa aj s ohrevom alebo chladením vzduchu. Samozrejme s náročnosťou rastie aj cena.

Takto upravený vzduch rozvádzajú po objekte potrubia. S takýmto rozvodom treba samozrejme počítať už pri plánovaní stavby ale je možne tieto zariadenia namontovať aj do existujúcich priestorov v ktorých počítané neboli.

Rekuperácia