Home>>Meranie a Regulácia

Meranie a Regulácia

Meranie a Regulácia, alebo MaR je mozgom každého systému ovládania tepelnej pohody objektu. Na MaR záleží ako sa vykurovací, alebo chladiaci systém budovy bude správať v rôznych situáciách, ktoré môžu počas prevádzky nastať. Záleží na naprogramovaní ako bude udržiavať nastavenú teplotu alebo zareaguje na neočakávané okolnosti pri výpadku časti systému.

Navrhneme Vám MaR na mieru podľa vašich požiadaviek. Vieme regulovať viacej vykurovacích systémov, napr. tepelné čerpadlo a teplovodnú krbovú vložku, solárny kolektor alebo iný už inštalovaný zdroj tepla. MaR bude sledovať či založíte oheň v krbe a automaticky obmedzí iné zdroje tepla a postará sa o to aby sa teplovodná vložka nepoškodila. Takto vieme naprogramovať súčinnosť s kotlom na pevné palivo, klimatizačným systémom v lete alebo rekuperáciou. Ďalšou veľkou výhodou je napojenie na internet a ovládanie z každého zariadenia v ktorom je možné spustiť internetový prehliadač. V každom čase teda viete skontrolovať či ste nezabudli spustiť vykurovanie na vašej chate pred zimnou sezónou, alebo pred príchodom na víkend. Ak nastane porucha, technik sa na diaľku pripojí a skontroluje čo sa stalo. Táto možnosť nám pomáha pripraviť sa na servisný výjazd a redukuje vaše výdavky na nevyhnutné minimum.

Meranie a Regulácia