Home>>Tepelné čerpadlá>>Doplnkové zdroje

Doplnkové zdroje

Ak vám z nejakých príčin nevyhovuje tepelné čerpadlo vieme do nami realizovaných projektov vykurovania navrhnúť, dodať a nainštalovať aj iný tepelný zdroj. Napríklad kondenzačný plynový kotol, elektrický kotol alebo aj teplovodnú vložku na pevné palivo.

Tieto zdroje môžu byť v projekte použité aj ako náhradný zdroj vykurovania. Elektrický ako aj plynový kotol dokonca môžu byť súčasťou samotného tepelného čerpadla ako výpomoc pri zlepšovaní celkovej účinnosti vykurovacej sústavy v jej hraničných bodoch prevádzky (prílišné teplo alebo veľká zima).

Plynový kotol v dnešnej dobe najčastejšie s využitím tepla pod bodom kondenzácie spalín, hovorovo kondenzačný plynový kotol je najčastejšou alternatívou namiesto tepelného čerpadla. Jeho počiatočná nižšia obstarávacia cena ho zvýhodňuje pred tepelnými čerpadlami. Netreba však zabúdať na nutnosť vybudovania odvodu spalín, prívodu vzduchu a plynovej prípojky podľa platných noriem. Nie každý akceptuje vyššiu obstarávaciu cenu tepelného čerpadla. Preto vieme navrhnúť vykurovací systém tak, aby v budúcnosti bolo možné zdroj tepla nahradiť a vymeniť ho za iný ekologický zdroj vykurovania.

Elektrokotol je krajná alternatíva pre zdroj vykurovania. Je síce najlacnejšia ale jeho prevádzkové náklady sú obrovské. Tento zdroj navrhujeme len v prípade že vieme že v najbližšom období bude plniť len funkciu pomocného či záložného zdroja vykurovania.