Home>>Tepelné čerpadlá>>Vzduch - voda

Tepelné čerpadlo

Vzduch

Vonkajší ako prírodný zdroj tepla

Voda

voda vo vykurovacom systéme

Najviac sa pri vykurovaní rodinných domov používaju tzv. split jednotky – tepelné čerpadlá delené na vonkajšiu a vnútornú jednotku. Cez výmenník vonkajšej jednotky prúdi pomocou ventilátora vzduch, z ktorého je odobraná tepelná energia.

Získané nízkopotenciálové teplo sa ďalej spracováva a odovzdáva vnútornej jednotke ktorá ho odovzdá vykurovaciemu sistému. Obe jednotky sú prepojené medeným potrubím pre obeh chladiva. Rozdelenie umiestnenia jednotlivých komponentov v jednotkách je rôzne a výrobca si ho volí sám. Teda je možné natrafiť na tepelné čerpadlo ktoré má kompresor vo vonkajšej jednotke a iný výrobca ho umiesti do vnútornej jednotky. Ten druhý napríklad nie je vhodné použiť keď je technická miestnosť blízko spacej časti domu. Opačný prípad je zase umiestnenie vonkajšej jednotky pri okne.

Tepelné čerpadlá vzduch-voda sa stávajú v súčastnosti vďaka novým systémom regulácie veľmi vyhľadávaným alternatívnym zdrojom vykurovania novostavieb rodinných domov. V porovnaní cena – výkon vzhľadom na univerzálnosť použitia v našich geografických a klimatických podmienkach je aplikácia tepelného čerpadla vzduch-voda ideálnym riešením. Vo svete cca 40% všetkých realizácií tepelných čerpadiel tvoria aplikácie vzduch-voda.

V posledných rokoch sa na trh dostali dvojstupňové tepelné čerpadlá ktoré obsahujú dva chladiace okruhy z pravidla pracujúce z rozličným druhom chladiva a dokážu spolahlivo pracovať aj pri extémnejších teplotách (-28°C) a vyrábať vyššiu teplotu vody ako bežné tepelné čerpadlá rádovo do 70°C. Takáto výstupná teplota je pri bežných tepelných čerpadlách nemožná i keď niektorý výrobcovia majú vo svojich katalógoch uvedené fantastické hodnoty až 65°C čo ale v reále nie je možné dosiahnuť. Jenookruhové čerpadlo je realne schopné vyrobiť výstupnú vodu do teploty 50°C.

Požiadavky na primárny zdroj

Umiestnenie vonkajšej jednotky

Vonkajšia jednotka musí byť umiestnená na voľnom priestranstve, aby bol zaistený neustály prívod vzduchu ( bežný prietok 4-6 tis.m³/hod.), optimálne s južnou orientáciou. Odporúčame vonkajšiu jednotku osadiť na samostatne stojacu konzolu, vysokú cca. 30cm nad bežnú snehovú pokrývku a zabezpečiť odvod roztopenej námrazy z výmenníka do trativodu alebo drenáže. Je vhodné ju umiestniť do závetria kde nie je vystavená priamemu vetru.

Výhody a nevýhody tepelného čerpadla vzduch - voda

Výhody

U tohto systému je možné dosiahnuť optimálneho pomeru cena/výkon.

Tepelné čerpadlo typu vzduch/voda je možné prakticky kdekoľvek. Nezáleží na veľkosti pozemku. Výhodou je tiež jednoduchá a rýchla montáž.

Nevýhody

Istá hlučnosť vonkajšej jednotky, ktorá je osadená ventilátormi a kompresorom.

V dňoch s extrémnymi teplotami (iba niekoľko dní z vykurovacej sezóny) nižšia účinnosť.

Neodporúča sa inštalovať na veterné miesta.