Home>>Servis

Servis tepelných čerpadiel a klimatizácií

Odborne kvalifikovaní a vyškolení pracovníci našej firmy Vám zabezpečia záručný, pozáručný, preventívny servis tepelných čerpadiel a klimatizácií. Stačí nás osloviť prostredníctvom kontaktného formulára a my sa Vám ozveme s návrhom termínu servisnej prehliadky.

Prečo si objednať preventívnu servisnú prehliadku tepelných čerpadiel a klimatizácií?

- Zabezpečíte tým dlhšiu životnosť prevádzkovaného zariadenia

- Udržíte správne prevádzkové parametre po dobu jeho životnosti

- Splníte si povinnosť prevádzkovateľa z nariadenia európskej smernice č 517/2014/EU, zákona č. 286/2009 Z.z. a vyhlášky 382/2016 Z.z. ktorá prikazuje vykonávať pravidelné kontroly úniku chladiva.

Pre správne fungovanie tepelného čerpadla aj po skončení záručnej doby, odporúčame zabezpečiť aspoň 1x ročne pravidelnú servisnú prehliadku. V rámci servisnej prehliadky skontrolujeme chladiaci okruch, funkčnosť elektrických obvodov a vykurovací okruh tepelného čerpadla. Je dôležité vyčistiť filtre a výmenníky. Tepelné čerpadlo so znečisteným výmenníkom alebo filtrom má neekonomickú prevádzku, čo sa prejavuje zvýšenou spotrebou elektrickej energie.

Rovnako sa treba postarať aj o klimatizačné zariadenie vo Vašich bytoch a kanceláriách. Zvýšená vlhkosť vo vnútornej jednotke je ideálne prostredie pre množenie baktérií, rias, a plesní. Bez pravidelného servisu klimatizácií sa vystavujete zhoršenej kvalite vzduchu v klimatizovanom priestore čo spôsobuje rôzne respiračné problémy. Pravidelne servisovaná klimatizácia jednoznačne vedie nielen k tepelnej pohode, ale aj zdravšiemu prostrediu v ktorom pracujete či oddychujete.

Pre zvýšenie čistoty prostredia kancelárií, domova a automobilov Vám ponúkame aj účinnú dezinfekciu ozónom O3. To zabezpečí generátor ozónu O3 s produkciou až 15000mg O3 za hodinu.